Z dejavnostjo KROVSTVO IN KLEPARSTVO, se ukvarjamo že 20 let. Montiramo različne vrste kritin za katere, smo se tudi strokovno usposobili pri dobaviteljih.
Pri opravljanju dejavnosti želimo doseči kvaliteto in strokovnost skladno s pravili stroke. S tem namenom se tudi udeležujemo strokovnih usposabljanj in spremljamo novosti na našem področju.

Naš cilj je zadovoljstvo stranke z upoštevanjem dogovorjenih rokov, strokovnosti in kvalitete.

Izvajamo sanacije in novogradnje poševnih in ravnih streh, fasad, toplotne izolacije streh in montaže industrijskih objektov.

Imamo tudi DOVOLJENJE ZA ODSTRANJEVANJE KRITINE, KI VSEBUJE AZBEST izdano od AGENCIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Naše stranke so: zasebni naročniki, upravljalci stanovanjskih in poslovnih stavb ter industrijska podjetja.

POSLOVNI PARTNERJI:

partnerji h

Back to top